J.W. SPEAKER® ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Akaliko компани нь J.W. Speaker®  брэндийн гэрэлтүүлгийн бүтээгдэхүүний Монгол дахь албан ёсны диллер компани юм.

Анх 1935 онд Джон У. Спикер гэдэг хүн , J.W. Speaker Корпорацийг үүсгэн байгуулсан ба инновацийн ажиллагаанд тулгуурлан тээврийн хэргэсэлд ашиглах өндөр хүчин чадал бүхий гэрэлтүүлгийг бий болгон OEM буюу оригинал сэлбэг хэргэсэл, тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчдэд болон дэлхийн бусад захиалагч нарт зориулан нийлүүлсээр байна. Germantown, Wisconsin –нд байрлах энэхүү компани нь LED болон бусад аюулгүйн ажиллагаанд зориулагдсан гэрэлтүүлгийн технологи, онцгой хэлбэр дизайнаар мэргэшсэн компани юм.

Mining products presentations

Presentation 1 – JW Speaker_General Presentation 29.04.2016

Presentation 2 – JWSpeaker Hitachi No Go Zone

J.W. Speaker is an OEM Mobile Lighting Manufacturer for