ЧАНАР БОЛОН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

В AKALIKO Mongolia нь үйл ажиллагаандаа аюулгүй ажиллагаа болон чанарыг ижил өндөр түвшинд баримтлан  үйлчлүүлэгчид, хамтрагчид, ажилтанууддаа  үнэт зүйл нь байхыг зорилгоо болгон ажиллаж байна.

Энэхүү зорилгоо биелүүлэх эхний алхамаа болгон 2017 онд ISO 9001:2015 болон OHSAS 18001:2007 стандартыг нэвтрүүлээд байна.